Консултации в земеделието

съвети в земеделието

КОНСУЛТАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Ви предлага съдействие и ще Ви консултира при:

  • Регистрация като земеделски производител
  • Промяна преназначение на земеделска земя /вкарване в регулация/
  • Бракуване на трайно насаждение
  • Покупко-продажба на земеделска земя
  • Изготвяне на споразумение за ползвне
  • Изготвяне и подаване на декларации за правно основание по чл. 69 и 70
  • Консултации и изготвяне на проекти по мерките на ПРСР 2014-2020г.
  • Консултации при възстановяване на земеделска земя
  • Консултации и по други въпроси свързани със земеделието

Телефон: 0888 441 669 Офис гр. Карлово,

е-mail: salutskat@abv.bg

Ул. Ген. Карцов № 22

skype: salutska

от 10.00 – 16. 00 часа

https://www.facebook.com/zemedelie.info